خدمات مهاجرت به کانادا

به کمک موسسه حقوقی عدالت ماندگار اعتماد میتوانید
بسته به شرایط خود، اقامت کانادا یا اقامت استرالیا را اخذ کنید.

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا مجموعه ای از قوانین، دستورالعمل ها،سیاست ها و قانون مجلس است،که ورود هر فرد به کانادا را فراهم می کند.
پیچیدگی مهاجرت به کانادا، وکلای مهاجرتی بسیاری را برای توسعه فعالیت در زمینه ی قانون مهاجرت به کانادا جذب کرده است.
در ابتدا، وکلای مهاجرتی کانادا،خانواده های کانادا را برای حمایت از اعضای خانواده خود در خارج از کشوردعوت می کردند.
که از جمله بهترین روش های مهاجرت به کانادا به شمار می رود،و همین طور از بازرگانان کانادایی برای استخدام کارگران خارجی و همچنین افرادی که تحت نظارت اخراج از کانادا بودند، حمایت کردند.
اداره مهاجرت به کانادا مهاجران بسیار سیستماتیک را برای استخدام مهاجران طبقه کارگر،که شامل کارگر ماهر و مهاجران کلاس کسب و کار در کانادا است، ایجاد کرده است.
اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، که CIC کانادا نیز شناخته می شود،مهم ترین بخش دولت کانادا است.
برای درخواست مهاجرت کانادا، متقاضی باید درخواست را با استفاده از فرم های درخواست مهاجرت ارائه دهد.
کانادا مهاجرت و مهاجرت کانادا نیز آمار مربوط به تعداد مهاجران ورودی به کانادا،تعدادی از برنامه های تایید شده، نوع افراد ورود به کانادا و سایر اطلاعات را حفظ می کند.

 

روشهای سریع تماس با موسسه حقوقی عدالت ماندگار اعتماد:


با ارسال شماره تماس خود در اولین فرصت برای مشاوره رایگان با شما تماس خواهیم گرفت


etemadiran.com
sarmaye-canada
etemadiran.com
tahsil